VIP

Trajanje oglasa 90 dana

$5

  • VIP paket oglasa
  • Vaši oglasi će biti uočljivi svima
  • 3  istaknuta(ih) oglasa dostupno
  • 6  besplatna(ih) oglasa dostupno
  • Trajanje oglasa   90  dana
  • 100% efikasno!